jdi
04 بهمن 1401 - 12:23

طرح کالابرگ الکترونیکی چه زمانی در کل کشور اجرایی می شود؟

توضیحات زمان ثانی مدیر توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی، را در خصوص زمان اجرایی شدن کامل این طرح در کشور را مشاهده می‌کنید.

منبع: مهر
شناسه خبر: 994695